Privacy Policy

Your privacy is very important to us. Accordingly, we have developed this Policy in order for you to understand how we process personal information. The following outlines our privacy policy.

1) The company processing your data is Untitled Kingdom sp. z o.o, Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, NIP: 6762477867, Poland (e-mail: hi@untitledkingdom.com). Typically, the collected data include:

 • Your e-mail address
 • Your first name
 • Your surname

We collect only these data, that you decide to give us - voluntarily and intentionally.

2) Untitled Kingdom collects these the data according to your agreement, basing on art. 6 act 1 § I a) of GDPR, and will NOT share it with any third parties.

3) The aim of collecting your data is to be able to contact you in a purpose that you previously choose, e.g newsletter subscription, sending an e-book etc.

4) We will store your contact as long as you give us the consent - you can remove your contact from our list at any time. Also, you have a constant right to:

 • access data,
 • correct/supplement data,
 • delete data (the right to be forgotten),
 • limit processing data,
 • transfer data,
 • object,
 • refuse to be a subject of profiling.

5) You have the right to lodge a complaint to the supervisory institution when you feel that the processing of your personal data violates the rules of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016;

6) Providing your data to Untitled Kingdom is unsolicited.

7) Data will not be processed automatically, e.g in form of profiling.

Untitled Kingdom makes the information about our policies and practices relating to the management of personal data readily available to customers. We are committed to conducting our business in accordance with these principles in order to ensure that the confidentiality of personal information is protected and maintained.


Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą Politykę, prezentującą w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

1) Aministratorem danych jest firma Untitled Kingdom sp. z o.o, Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, NIP: 6762477867, Poland (e-mail: hi@untitledkingdom.com). Dane przetwarzane przez firmę dotyczą zwykle:

 • adresu e-mail
 • imienia
 • Nazwiska

Dysponujemy jedynie tymi danymi, na których przetwarzanie wyrażasz zgodę w sposób dobrowolny i świadomy.

2) Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 § I a) GDPR, i nie będzie udostępniać ich stronom trzecim.

3) Przetwarzanie danych umożliwia nam skontaktowanie się z Tobą w wybranym przez Ciebie celu, który wcześniej wybrałeś, np. subskrypcji newslettera, wysłania e-booka itp.

4) Przechowujemy Twoje dane kontaktowe do momentu cofnięcia zgody - w dowolnym momencie możesz usunąć swoje dane z naszej listy. Ponadto, zachowujesz prawo do:

 • dostępu,
 • sprostowania/uzupełnienia danych,
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • sprzeciwu,
 • nie podlegania profilowaniu.

5) Posiadasz też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

6) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

7) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Untitled Kingdom udostępnia klientom informacje o zasadach i praktykach związanych z zarządzaniem danymi osobowymi. Zobowiązujemy się prowadzić naszą działalność zgodnie z powyższymi zasadami, aby zapewnić ochronę i poufność danych osobowych.